Andy Trian

אזור ההשקעה

אזור ההשקעה

אנו מתמקדים במדינת מישיגן שבארה״ב.

למה ארה״ב ?

 • הכלכלה החזקה והגדולה בעולם – הכלכלה האמריקאית היא הכלכלה החזקה בעולם והיא נחשבת לאחת הכלכלות היציבות והבטוחות ביותר למשקיעים זרים.
 • סביבה חוקית ברורה ומוגדרת – מערכת קניין הנדל"ן בארה"ב הינה פשוטה, מסודרת ושקיפה עם חוקים ברורים ויציבים.
 • מידע – מאגרי מידע רבים, איכותיים ושקופים למשקיעי נדל״ן המספקים תמונה מלאה ומקיפה על הנכס.
 • פתיחות להשקעות – שוק הנדל״ן האמריקאי הוא מהשווקים הפתוחים והנוחים ביותר למשקיעים זרים.
 • אמנת מס – ארצות הברית וישראל חתומות על אמנת כפל מס כך שהמיסוי שיוטל על הרווחים מההשקעה בארה"ב יקוזז בישראל.
 • הזדמנויות – משבר הסאב פריים בארה״ב יצר הזדמנויות רבות בשוק הנדל״ן למגורים.

למה מדינת מישיגן ?

שילוב תנאים אשר יוצר מצד אחד הזדמנויות לרכישה ומצד שני הזדמנויות למימוש עקב ביקושים גואים:

 • ערש התעשייה האמריקאית אשר סבלה משנים קשות מאד אשר הותירו הזדמנויות נדל״ניות רבות
 • נמצאת בתנופת פיתוח אדירה אחרי שנות משבר קשות
 • רפורמות ממשלתיות נרחבות לעידוד הכלכלה
 • השקעות עצומות של גופים וחברות פרטיות לצד הממשל הפדרלי
 • שינויים דמוגרפיים אשר תומכים בביקוש לנדל״ן
 • דרוג גבוהה באינדיקטורים של תנאי מחייה אשר תומכים בביקושים

Web Design: Sharp Studio

יובהר, כי בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), הפרסום באתר זה הינו פרסום כללי בלבד לאיתור משקיעים פוטנציאליים. מתוך מאגר המשקיעים הפוטנציאליים, ייבחרו מספר משקיעים לקרן, אשר לא יעלה על המותר בחוק ניירות ערך, וזאת במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר במסגרתו יימסר למשקיעים מידע נוסף ובין היתר, יימסרו תנאי ההשקעה בקרן. יובהר, כי ההשקעה בקרן כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. באחריות המשקיע בעצמו ו/או באמצעות יועציו המקצועיים, לבחון את כדאיות ההשקעה בקרן ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן ובהגנה על האינטרסים האישיים שלו בקשר עם השקעה זו. בנוסף ולמען הספר ספק מובהר כי אין האמור באתר זה מהווה תחליף לייעוץ השקעה וכי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 אינו חל על החברה או נציגיה.

נגישות