Andy Trian

Melius Capital Partners

השקעות נדל״ן חכמות במישיגן ארה״ב

 

אודות

חברת Melius Capital Partners הנה חברת השקעות המתמחה בהשקעות בארה״ב, אשר הוקמה ומנוהלת ע״י יזמים ומנהלים מנוסים בתחום הנדל״ן בארץ ובעולם. החברה מתרכזת ברכישה, השבחה ומימוש של נכסים למגורים תוך זמן קצר תוך יצירת תשואות גבוהות וניהול סיכונים מורחב.

מודל השקעה ייחודי, במיקום הנכון, בתזמון המדוייק ובניהולו של צוות מנצח

יתרונות ההשקעה

צוות מנוסה

צוות בעל ניסיון עסקי ונדל״ני עשיר

פיזור

השקעה במספר נכסים ולא בנכס בודד

טווח השקעה

טווח השקעה קצר -בינוני

תשואות גבוהות

רכישת נכסים באזורי ביקוש מתחת לשוויים, השבחתם ומימושם

ניהול סיכונים

שימוש בכל הכלים ובמנגנונים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח את כספי המשקיעים

נוחות, פשטות ושקיפות

ההשקעה מתבצעת מהארץ ובשפה העברית תוך מתן מעטפת שירותים כוללת לאורך כל תקופת ההשקעה וכל זאת בשקיפות מלאה למשקיענו

מודל ההשקעה

מודל ההשקעה הנו ייחודי. המשקיעים נרשמים כשותפים בחברה ייעודית אמריקאית המנוהלת על ידי אשר רוכשת מספר נכסים למגורים, משביחה אותם ומממשת תוך זמן קצר מאד. המיקוד הנו בנכסים למגורים באיזורי ביקוש בלבד אשר ניתן לרוכשם מתחת לשווים באופן משמעותי. הנכסים נרכשים מהוצאות לפועל של בנקים, מכירות פומביות, עיקולים, נכסים שאינם בשוק או מוכרים פרטיים שנקלעו לקשיים. לאחר הרכישה הנכסים עוברים שיפוץ על מנת להביאם לערכם המקסימלי. במהלך חיי ההשקעה ירכשו מספר נכסים, אסטרטגיה אשר מקנה רמת ביטחון גבוהה מהשקעה בנכס בודד. בתום ההשבחה הנכסים מוצעים למכירה לציבור הרחב תוך נקיטת מדיניות תמחור אפקטיבית.

ניהול סיכונים

N

בחינת הנכסים

כל נכס טרם רכישתו עובר בדיקה ע״י בודק נכסים (Inspector) לשם הבטחת מצבו ההנדסי והתכנוני וכן בדיקה משפטית על ידי Title Company להבטחת רכישת נכס נקי וחופשי מכל חוב ושעבוד

N

תהליך ההשבחה

כל השבחת נכס מפוקחת ע״י מפקח בניה שתפקידו לפקח על שיפוץ הנכס, בקרה על טיב איכות עבודת הקבלן ובחינת התקדמותו טרם העברת כספים

N

ניהול קפדני

מעקב צמוד אחר התקדמות תהליכי הרכישה ההשבחה  ומימוש הנכסים

N

שקיפות

שקיפות מלאה למשקיעים ע״י הפקת דוחות רבעוניים ועיתיים

N

הגבלת אחריות

אחריות המשקיעים מוגבלת לגובה השקעתם בלבד

N

בעלות

כל הנכסים נרשמים על שם הקרן בלבד

N

בטוחות

כשותף מקבל המשקיע חלק יחסי בנכסי הקרן המהווים בטוחה להשקעה

N

בעלי מקצוע

כל החברות ונותני השירותים עימם עובדים הנם מוסמכים ובעלי רישיון אמריקאי כחוק

N

ביטוח

כל הנכסים מבוטחים מיום רכישתם ועד יום מכירתם

אזור ההשקעה

אנו מתמקדים במדינת מישיגן שבארה״ב. כלכלת ארה״ב הנה הכלכלה החזקה בעולם ונחשבת לאחת הכלכלות היציבות והבטוחות למשקיעים זרים. משבר הסאב פריים יצר הזדמנויות רבות בשוק הנדל״ן למגורים. מדינת מישיגן הנה אחת המדינות המעניינות להשקעה למגורים אשר שילוב תנאים ייחודי יוצר מצד אחד הזדמנויות לרכישה והשבחה ומצד שני הזדמנויות למימוש עקב ביקושים גואים.

פרוייקטים

Grove av. 4340, Holt

Hilborn Lane 3810, Lansing

Brighton dr. 3717, Lansing

שלח לנו הודעה

Web Design: Sharp Studio

יובהר, כי בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), הפרסום באתר זה הינו פרסום כללי בלבד לאיתור משקיעים פוטנציאליים. מתוך מאגר המשקיעים הפוטנציאליים, ייבחרו מספר משקיעים לקרן, אשר לא יעלה על המותר בחוק ניירות ערך, וזאת במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר במסגרתו יימסר למשקיעים מידע נוסף ובין היתר, יימסרו תנאי ההשקעה בקרן. יובהר, כי ההשקעה בקרן כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. באחריות המשקיע בעצמו ו/או באמצעות יועציו המקצועיים, לבחון את כדאיות ההשקעה בקרן ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן ובהגנה על האינטרסים האישיים שלו בקשר עם השקעה זו. בנוסף ולמען הספר ספק מובהר כי אין האמור באתר זה מהווה תחליף לייעוץ השקעה וכי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 אינו חל על החברה או נציגיה.

נגישות